KBB-Forum
Benzer Makaleler: 20 Makale Bulundu
ERİŞKİNLERDE KOKLEER İMPLANT KOMPLİKASYONLARI

KULAK KONKASI DEFEKTLERİNİN TAMİRİNDE POSTAURİKULER ROTASYON FLEBİ KULLANIMI

C-REAKTİF PROTEİN, PROKALSİTONİN VE ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI'NIN KLİNİK PRATİKTE KULLANIMI

OKRONOZİS: NADİR BİR DİSPNE NEDENİ

KRONİK PERİFERİK FASİAL PARALİZİLİ HASTADA PRİMERİ BİLİNMEYEN TESADÜFİ PARAFARENGEAL METASTATİK YASSI HÜCRELİ KARSİNOMA

DUDAK KANSERİNDE TÜMÖR BAĞIMLI DOKU EOZİNOFİLİSİNİN PROGNOZA ETKİSİ

TÜRKİYE'DE KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BİLİMİNDE EN ÇOK ATIF ALAN 100 YAYININ ANALİZİ (1945-2018): BİBLİOMETRİK ANALİZ

SİGARA İÇENLERİN KOKU YETENEKLERİ

3. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TRAKEOTOMİ AÇILAN HASTALARIN ANALİZİ

İŞİTME KAYIPLI BİREYLERDE KOKLEAR İMPLANTIN İŞİTSEL ALGI TEST SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKROMEGALİNİN KOKU FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA KOKU VE TAT DİSFONKSİYONU VE YAŞAM KALİTESİ

COVID 19 SONRASI UZAMIŞ KOKU BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN KOKU TERAPİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

COVID-19 VE FASİAL PARALİZİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

COVİD-19 PANDEMİSİNDE KULAK BURUN BOĞAZ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN OLGULARIN SEMPTOMATOLOJİSİ

KONUŞMA, DİL VE İŞİTME BİLİMLERİNDE DİNLEME EFORU VE TELE SAĞLIK: DİNLEME EFORU TARAMA ANKETİNİN GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖN BULGULAR

COVID-19 HASTALARINDA KOKU VE TAT KAYBI

KORONAVİRÜS HASTALIĞI 2019 (COVID-19) GEÇİREN BİREYLERDE AŞILANMA DURUMUNUN TAT VE KOKU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

COVİD-19 HASTALARINDA KOKU VE TAT BOZUKLUĞU VE ODYO-VESTİBÜLER SEMPTOMLAR

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN KOKU FONKSİYONU VE MUKOSİLİYER KLİRENS ÜZERİNE ETKİSİ