KBB-Forum 2011 , Cilt 10, Sayı 4

C-REAKTİF PROTEİN, PROKALSİTONİN VE ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI'NIN KLİNİK PRATİKTE KULLANIMI

Dr. Hamza YAZGAN1, Dr. Zerrin YAZGAN2, Dr. Lokman UZUN3, Dr. Ahmet GÜREL4
1Özel Sema Hastanesi, Pediyatri, İstanbul, Türkiye
2Özel Umut Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, İstanbul, Türkiye
3Özel Sema Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Türkiye
4Özel Sema Hastanesi, Biyokimya, İstanbul, Türkiye
Gerek polikliniklerde, gerekse acillerde ve servislerde en çok istenen tetkikler arasında C-reaktif protein (CRP), eritrosit çökme hızı (ESH) ve giderek artan oranda prokalsitonin (PCT) gelmektedir. Ciddi enfeksiyonların varlığı, takibi, viral ve bakteriyel enfeksiyonların ayırımı yanı sıra, non-enfeksiyoz inflamasyonların belirlenmesinde, tedaviye yanıtın izlenmesinde, yersiz ve uzun süreli antibiyotik kullanımını yönetmede bu akut faz reaktanlarının doğru yorumlanması önemlidir. Akut faz reaktanı olarak bilinen bu testlerin klinik pratikteki yeri ve önemini tartışmayı amaçladık. Anahtar Kelimeler : C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Eritrosit Sedimantasyon Hızı