Uyarılar

Yayın Hakkı (Copyright) 2002

KBB-Forum dergisinin ve içeriğinin yayın hakkı saklıdır. Bu sunucu üzerindeki tüm materyal ulusal ve uluslararası yayın hakkı kuralları ile korunmaktadır. Elektronik ortamdaki yayınların ulusal yasal yayın hakkı düzenlemelerinden yararlanması, 5846 sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"na tabi olabilmesi ve dizinlenmesi için her dergi sayısı TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini Oluşturma Komisyonu sistemine elektronik olarak kaydedilmektedir. KBB-Forum'un içeriği sadece bilgi alma, araştırma, bilimsel amaçlarla ve kişisel olarak kullanılabilir. İçeriğin tamamı, veya bir bölümü, KBB-Forum editör ve yardımcı editörlerinin hepsinin yazılı onayı olmaksızın kopya edilemez, başka bir sunucuda tutulamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz. Yayınlanan çalışmaların verileri ve kendileri başka hiçbir yayıncılık veya sunum ortamında kullanılamaz ve değiştirlemez. Yayın hakkı saklı olan içeriğin kullanım onayının alınması için, dergi editörlüğünün editor@kbb-forum.net adresine e-posta ile başvurulması gerekmektedir. İçeriği okuyan ve kullananlar, aşağıdaki tıbbi ve yasal kuralları da kabul edilmiş sayılırlar.

Yayınlama Takvimi

KBB-Forum Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört sayı şeklinde yayınlanmaktadır. Dizinleme işlemlerinin tamamlanması için her sayıda yayınlanacak olan yazıların kabulü en geç o ayın 20'si akşamına kadar yapılabilmektedir.

Tıbbi Uyarılar

Bu web sitesinde yayınlanan bütün tıbbi içerik, editörler ve akademik danışma kurulu üyeleri tarafından, dergi prensiplerine, bilimsellik, tarafsızlık ve hakkaniyet kurallarına göre denetlenmiş; gerektiğinde editörler tarafından bilimsel kuruluşların onayına başvurulmuştur.

Burada yayınlanan içerikten sorumlu olan yazarlar, editörler ve yayıncılar, insan hatalarının bulunabileceği gerçeğini de dikkate alarak, buradaki bilgilerin kesinlikle doğru ve tam olduğunu garanti etmezler ve bunların kullanımından doğacak ihmal, hata ve sonuçlardan sorumlu değildirler. Okuyucuların, bu bilgileri başka kaynaklardan da doğrulamaları önerilir.

Buradaki bilgileri okuyan hastaların veya sağlık profesyoneli olmayan kişilerin, bu bilgileri kendi hekimleri ile birlikte değerlendirmeleri gerekir. Yayınlanan bilgiler, hekim tavsiyesi yerine geçmez.

KBB-Forum editörleri, danışma kurulu üyeleri ve yayınında rol alan tüm kişi ve kuruluşlar, hiç bir tedavinin, tıbbi ve bilimsel işlemin, ilaç veya madde uygulamasının önerilmesi veya sunulmasının temsilcisi veya garantörü değildirler. KBB-Forum ve yayını için ilişkide bulunduğu kişi ve kuruluşlar, yayınlanan bilgilerden doğabilecek dolaysız veya dolaylı zararlardan sorumlu değildirler.

KBB-Forum, kar amacı gütmeyen bir bilimsel yayın ortamıdır. Sponsorların bilimsel içerik ve editörlerin denetimindeki diğer tüm içerik üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Basılı dergilerde olduğu gibi, bu elektronik derginin sayılarında da tıbbi ürün tanıtımları bulunmaktadır. Bu tür tanıtımlar bulunması, KBB-Forum'un, editörlerinin, danışma kurulu üyelerinin ve bilimsel içeriğine katkıda katkıda bulunan bütün kişi ve kuruluşların, sponsorlar ve ürün tanıtımı yapanlar ile herhangi bir maddi bağı olduğunu işaret etmez. Sponsor(lar)ın rolü, tanıtımları karşılığında web tabanlı elektronik yayıncılık maliyetlerinin (alan adı, web sunucu alan kirası, tasarım ve yönetimi maliyetleri) karşılanmasına yöneliktir.

Kullanıma Ait Uyarılar

KBB-Forum, editörleri, danışma kurulu üyeleri ve yayınında rol alan tüm kişi ve kuruluşlar, web sitesinin kullanılmasından doğabilecek riskler ve zararlar için garanti vermezler ve bunlardan sorumlu değildirler. Kullanımdan doğabilecek tüm riskler web sitesinin kullanıcılarına aittir. Okuyucular, bu web sitesini kullanmakla bu sayfadaki uyarı hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

KBB-Forum'un kullanımı ile ilgili sorularınızı lütfen info@KBB-Forum.net adresine e-posta ile gönderiniz.