KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 3

COVİD-19 PANDEMİSİNDE KULAK BURUN BOĞAZ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN OLGULARIN SEMPTOMATOLOJİSİ

Dr. Merve TUNCA1, Dr. Bahar KAYAHAN SİRKECİ1, Dr. Volkan YÜCEL1, Dr. Taylan GÜN1
1Liv Hospital Ankara, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi, Ankara, Türkiye Ülkemizde 11 Mart 2020'de ilk COVID-19 vakası açıklandığından bu yana, üst solunum yolunu etkileyen semptomlar nedeniyle KBB (Kulak Burun Boğaz) polikliniği yapan hekimler risk altındadır. Başvuru semptomları başlıca; ateş, baş ağrısı, kuru öksürük, dispne, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, tat koku kayıpları ve halsizliktir. Bu çalışmaya Mart 2020-Ocak 2022 tarihleri arasında KBB polikliniğine başvuran RT-PCR (gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu) testi pozitifliği olan 106 hasta ve Toraks BT (bilgisayarlı tomografi) bulguları pozitifliği (buzlu cam opasiteleri, infiltratlar, bronkovasküler kalınlaşma konsolidasyonları) olan 99 hasta, toplam 205 hasta dahil edilmiştir. RT-PCR pozitifliği olan hasta grubu ile Toraks BT bulguları pozitif olan hasta grubu; yaş, cinsiyet ve semptom dağılımlarına göre incelenmiştir. Yaşa göre dağılıma bakıldığında RT-PCR pozitif grupta yaş ortalaması BT bulguları pozitif hasta grubunun yaş ortalamasından istatistiksel açıdan anlamlı olarak küçük bulunmuştur (p=0,001). Nefes darlığı olan hastaların yaş ortalaması, bu semptomu göstermeyen hastalardan istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p=0,003). Cinsiyete göre dağılımda RT-PCR test pozitifliği olan grup ile Toraks BT bulguları pozitif olan hasta grubu benzerlik göstermekte, semptomların cinsiyete göre dağılımı gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark göstermemektedir (p>0,05). Semptomlara göre dağılımda Toraks BT bulguları pozitif hasta grubunda ateş, baş ağrısı, öksürük, halsizlik, sırt ağrısı, nefes darlığı, koku alamama, boğaz ağrısı ve temas öyküsü görülme sıklığı RT-PCR testi pozitif olan gruba göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Bununla birlikte başvurudaki semptom sayısı Toraks BT bulguları pozitif hasta grubunda RT-PCR testi pozitif hasta grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : COVID-19, KBB, semptom, pandemi, üst solunum yolu, klinik bulgular, BT, RT-PCR