KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 2

TÜRKİYE'DE KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI BİLİMİNDE EN ÇOK ATIF ALAN 100 YAYININ ANALİZİ (1945-2018): BİBLİOMETRİK ANALİZ

Dr. Muhammet Fatih TOPUZ1
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kütahya, Türkiye Amaç: Bu çalışmanın amacı 1945 - 2018 yılları arasında kulak burun boğaz hastalıkları (KBB) alanında en çok atıf yapılan ilk 100 Türkiye kaynaklı makaleyi belirlemek ve niteliksel analizini yapmaktır.

Gereç- yöntem: Türkiye'de science citation index (SCI) ve SCI Expended indeksli dergilerde KBB alanında en çok atıf alan 100 makaleyi belirlemek için Web of Science veri tabanından yararlanıldı. Her makalenin yayın yılı, yayınlandığı dergi ve derginin etki faktörü, yayının ilgili olduğu KBB alt bilim dalı, yayının aldığı atıf sayısı, yayının aldığı yıllık atıf ortalaması ve atıf indeksi kaydedildi.

Bulgular: Türkiye'den KBB alanında yapılan toplam yayın sayısı 4659, bu makalelere yapılan toplam atıf sayısı 37.104 (kendini atıf göstermeler çıkarılınca: 32902)'dür. Ülkemizin yayın başına atıf ortalaması 7,97"dir. Kulak burun boğaz hastalıkları alanında en çok atıf yapılan ilk 102 makaleye toplam 5405 atıf yapılmıştır. Ortalama atıf sayısı 52,99 "dir. En çok atıf yapılan yayın Prof Dr. Levent Sennaroğlu ve ark. (Laryngoscope, 112:2230-2241, 2002) tarafından yayınlanan "A new classification for cochleovestibular malformations" isimli yayındır (230 atıf). Atıf sayısı sıralamasına göre ilk 10"da bulunan makalelerden 6 tanesi atıf indeksi sıralamasında da ilk 10"da bulunan makalelerdendir. İlk 10"da bulunan yayınların toplam atıf sayısı sıralaması ile atıf indeksi sıralaması arasında korelasyon izlenmiştir.

Sonuç: Ülkemizde SCI ve SCI expended indekslerde yayınlanacak seviyede makale yazmaya diğer ülkelere göre oldukça geç başlamış olsa da kısa sürede göstermiş olduğu performans sayesinde oldukça iyi bir yerdedir ve gelecekte bu performansı daha da arttırıp daha iyi seviyelere çıkacaktır. Anahtar Kelimeler : Otorinolaringoloji, bibliyometri, atıf analizi