Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 2
Araştırma
Klinik Çalışma
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF REGIONAL SKIN PRICK TEST RESULTS Klinik Çalışma

DİSFONİLİ HASTALARDA SES TERAPİSİ SONUÇLARIMIZ Klinik Çalışma

PAROTİS BEZİ TÜMÖRÜ OLAN HASTALARDA BENİGN VE MALİGN KİTLELERİN AYIRICI TANISINDA SİSTEMİK İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN ÖNEMİ Klinik Çalışma

ARE THE NEUTROPHIL/LYMPHOCYTE RATIO (NLR) AND PLATELET/LYMPHOCYTE RATIO (PLR) VALUES USEFUL TO DETERMINE THE PROGNOSIS OF IDIOPATHIC SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS? Klinik Çalışma

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ANATOMICAL VARIATIONS OF SINONASAL REGION AND CHRONIC SINUSITIS IN CHILDREN Klinik Çalışma

ERITROPOIETIN, HEMATOCRIT LEVELS AND RED BLOOD CELL COUNTS IN PEDIATRIC OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA Klinik Çalışma

SUBJECTIVE AND OBJECTIVE VOICE EVALUATION IN RHEUMATOID ARTHRITIS Klinik Çalışma

SEPTOPLASTİ OLGULARINDA LOKAL UYGULANAN LİDOKAİN VE BUPİVAKAİNİN POSTOPERATİF ANALJEZİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Klinik Çalışma

COMPARISON OF PATIENT POST-OPERATIVE OUTCOMES OBTAINED WITH BIOMATERIALS USED FOR RECONSTRUCTION OF ORBITAL BLOW-OUT FRACTURES Klinik Çalışma

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE CANDİDALARIN NEDEN OLDUĞU OTOMİKOZLAR VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI Klinik Çalışma

Bibliyometrik Çalışma