Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 1
Klinik Çalışma
SON 7 YIL İÇİNDEKİ PAROTİS KİTLESİ HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 211 HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ Klinik Çalışma

THE EFFECTS OF THUMBSUCKING HABIT ON EXTERNAL NASAL MORPHOLOGY IN YOUNG MEN: A PHOTOGRAMMETRIC STUDY Klinik Çalışma

HORLAMANIN AİLE İÇİ İLETİŞİME ETKİLERİ Klinik Çalışma

RUTİN ADENOİDEKTOMİ/TONSİLLEKTOMİ/ADENOTONSİLLEKTOMİ SPESMEN İNCELEMESİ NEDEN GEREKLİ, NEDEN GEREKLİ DEĞİL? Klinik Çalışma

GEÇ DÖNEM NÖROJENİK DİSFAJİ HASTALARINDA FLEKSİBL ENDOSKOPİK YUTMA ÇALIŞMASI VE MODİFİYE BARYUMLU YUTMA ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI Klinik Çalışma

PREDICTING MALIGNANCY IN CERVICAL LYMPH NODE: CLINICAL RESULTS Klinik Çalışma

RED BLOOD CELL DISTRIBUTION WIDTH: A RISK FACTOR FOR CHRONIC INFLAMMATION, INCREASED IN PATIENTS WITH PRESBYCUSIS Klinik Çalışma

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARINDA KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARININ DAĞILIMI VE TOPLAM ENGEL ORANLARINDAKİ YERİ Klinik Çalışma

TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KULAK BURUN BOĞAZ STAJ EĞİTİMİNE BAKIŞLARI Klinik Çalışma

PREOPERATIVE STALKING ABOUT RHINOPLASTY AND ITS EFFECT ON PATIENT SATISFACTION Klinik Çalışma

KEKEMELİĞİ OLAN BİREYLERİN UYKU KALİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Klinik Çalışma

EĞRİ BURUN DEFORMİTESİ OLAN HASTALARDA MAKSİLLER ASİMETRİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Klinik Çalışma