Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 4
Klinik Çalışma
HEARING RESULTS ACCORDING TO OSSICULOPLASTY TECHNIQUES IN CHRONIC OTITIS MEDIA Klinik Çalışma

IS THERE ANY PROGNOSTIC INFLUENCE OF TUMOR-ASSOCIATED TISSUE EOSINOPHILIA IN LIP CANCER? Klinik Çalışma

ASSESSMENT OF THE EFFECT OF WIND INSTRUMENTS ON VOICE QUALITY Klinik Çalışma

A COMPARISON OF QUALITY OF LIFE AND OUTCOMES OF ENDOSCOPIC AND CONVENTIONAL SEPTOPLASTY Klinik Çalışma

TEMPORAL KEMİK FRAKTÜRÜ SONRASI GEÇ DÖNEM FASİYAL SİNİR DEKOMPRESYON CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ Klinik Çalışma

NAZAL FRAKTÜR TANISINDA LATERAL NAZAL GRAFİ DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI; RETROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA Klinik Çalışma

Teknik Yazı