Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 3
Klinik Çalışma
ERKEK HASTALARDA NAZAL SEPTUM DEVİASYONUN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Klinik Çalışma

ROLE OF SHORT-TERM ORAL CORTICOSTEROID IN PEDIATRIC SLEEP DISORDERED BREATHING AND ADENOID HYPERTROPHY ON TREATMENT OUTCOME Klinik Çalışma

SOĞUK BIÇAK GLOTTOPLASTİ SES FEMİNİZASYONUNDA BAŞARILI BİR CERRAHİ: OBJEKTİF VE SUBJEKTİF SONUÇLAR Klinik Çalışma

SEPTAL DEVİASYONUN PARANAZAL SİNÜS ANATOMİSİNE ETKİSİ Klinik Çalışma

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİADA MODİFİYE POLİTZERİZASYON YÖNTEMİNİN ETKİNLİĞİ Klinik Çalışma

PEDİATRİK SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYIPLARI İLE ABO KAN GRUPLARI VE RH ANTİJEN İLİŞKİSİ Klinik Çalışma

SEPTAL KRETİ ÇIKARTMADA PİEZOELEKTRİK CERRAHİ ALTERNATİF OLABİLİR Mİ? Klinik Çalışma