Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3
Klinik Çalışma
PAROTİS KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ Klinik Çalışma

ADENOİD HİPERTROFİ İLE ALERJİK RİNİT İLİŞKİSİ: ADENOİD VOLÜMÜ ETKİLİ Mİ? Klinik Çalışma

VERTİGO'LU HASTALARA TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ HEKİMLERİNİN GENEL YAKLAŞIMI: ANKET ÇALIŞMASI Klinik Çalışma

PREOPERATIVE ANXIETY AND POSTOPERATIVE PAIN LEVELS IN PATIENTS UNDERGOING TONSILLECTOMY Klinik Çalışma

STAPEDOTOMİ CERRAHİSİNDE TEFLON VE TİTANYUM PİSTONUN ODYOLOJİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI Klinik Çalışma

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA ORTA KULAK REZONANS FREKANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Klinik Çalışma

SUBMANDIBULAR GLAND INVOLVEMENT IN PATIENTS WHO UNDERWENT LEVEL 1b NECK DISSECTION FOR ORAL CAVITY CANCERS Klinik Çalışma

EFFICACY OF INTRATYMPANIC STEROID INJECTION IN BELL'S PALSY Klinik Çalışma

PRO-GASTRIN RELEASING PEPTIDE AND NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE RATIO IN LARYNGEAL CANCER Klinik Çalışma

İNSİDENTAL ve İNSİDENTAL OLMAYAN PAPİLLER TİROİD MİKROKARSİNOMLARI ARASINDAKİ KLİNİK ve HİSTOPATOLOJİK FARKLILIKLAR NELER? Klinik Çalışma

GEBELİK RİNİTİNİN ORTA KULAK REZONANS FREKANSINA ETKİSİ: İLERİYE DÖNÜK KLİNİK ÇALIŞMA Klinik Çalışma

GÜNÜMÜZDE KADINLARIN ESTETİK UYGULAMALARA BAKIŞI NASILDIR? SANAL ESTETİK ALGISI VE SOSYAL MEDYA REKLAMLARININ ESTETİK MÜDAHALE KARARI ALIRKEN ETKİSİ NE KADARDIR? Klinik Çalışma

DETERMINATION OF PREDICTORS FOR PERSISTENT POSTURAL-PERCEPTUAL DIZZINESS Klinik Çalışma

İLERİ OTOSKLEROZ SONRASI KOKLEAR İMPLANT PROGRAMLAMA KRİTERLERİ Klinik Çalışma

KRONİK RİNOSİNÜZİTİ OLAN HASTALARDA ULUSLARARASI FRONTAL SİNÜS ANATOMİ SINIFLAMASINA GÖRE FRONTAL HÜCRELERİN ANALİZİ Klinik Çalışma

KRONİK OTİTİS MEDİADA OSSİKÜLER PATOLOJİNİN PREOPERATİF ODYOLOJİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Klinik Çalışma