Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 4
Klinik Çalışma
BOYUN SEMPTOMATOLOJİSİNDE AYIRICI TANI: SERVİKAL KOSTA Klinik Çalışma

PAP TEDAVİSİ UYUMSUZLUĞU OLAN OSAS HASTALARININ YAŞ, CİNSİYET, BMİ VE AHİ'LERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Klinik Çalışma

INVESTIGATION OF THE FUNCTIONALITY OF FUKUDA STEPPING TEST IN DIZZINESS PATIENTS Klinik Çalışma

TONSİLLEKTOMİ SONRASI GEÇ DÖNEM KANAMALARDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN ANALİZİ Klinik Çalışma

SINUS TYMPANI VOLUME IN TEMPORAL BONES WITH KÖRNER'S SEPTUM: A QUANTITATIVE THREE- DIMENSIONAL ANALYSIS Klinik Çalışma

THE OLFACTORY ABILITIES OF SMOKERS Klinik Çalışma

İŞİTME ENGELİ ÖLÇEĞİ-YAŞLI GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK: TÜRK POPÜLASYONUNDA TARAMA VE UZUN FORMLARININ KULLANIMI Klinik Çalışma

TİMPANOPLASTİ'DE TEMPORAL KEMİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ'NİN ROLÜ Klinik Çalışma

THE ROLE OF DEPRESSION, STRESS AND ANXIETY IN PATIENTS WITH SUDDEN SENSORINEURAL HEARING LOSS: CORRELATION WITH THE DASS-42 SCALE Klinik Çalışma

BELL'S PARALİZİSİ GEÇİREN HASTALARDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN HASTALIK EVRESİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Klinik Çalışma

ASSOCIATION BETWEEN VERTIGO AND CEREBRAL LATERAL VENTRICULAR ASYMMETRY DETECTED ON COMPUTED TOMOGRAPHY AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING Klinik Çalışma

REVISION SURGERY FOR NODAL RECURRENCE OF PAPILLARY THYROID CARCINOMA Klinik Çalışma

OBJECTIVE AND SUBJECTIVE EVALUATION OF HEARING LOSS AFTER SPINAL ANESTHESIA USING PURE-TONE AUDIOMETRY AND TRANSIENT-EVOKED OTOACOUSTIC EMISSIONS Klinik Çalışma