Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1
Araştırma
Klinik Çalışma
ALLERJİK NAZAL POLİPLİ HASTALARDA EOZİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN (ECP) DEĞERLENDİRMESİ Klinik Çalışma

IS SNORING SOUND A CAUSE OF NOISE- INDUCED HEARING LOSS? Klinik Çalışma

SECOND BRANCHIAL CLEFT ANOMALIES: ANALYSIS OF OUR CLINICAL EXPERIENCE IN 10 YEARS Klinik Çalışma

SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDE MULTİ-FREKANS TİMPANOMETRİ VE ORTA KULAK REZONANS FREKANSI: KLİNİK NORMATİF DEĞERLER Klinik Çalışma

KLİNİĞİMİZDE BELL PARALİZİSİ TANISI ALAN HASTALARIN RETROSPEKTİF ANALİZİ Klinik Çalışma

BAŞ BOYUN SCHWANNOMLARINDA KLİNİK TANI VE TOTAL CERRAHİ REZEKSİYON İLE TEDAVİ SONUÇLARI Klinik Çalışma

STANDARDIZATION OF CERVICAL VESTIBULAR EVOKED MYOGENIC POTENTIAL TESTS WITH AIR AND BONE CONDUCTION STIMULATION IN HEALTHY ADULTS Klinik Çalışma

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE CLINICAL DATA OF THE PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION Klinik Çalışma

VOKAL KORD DİSPLASTİK LEZYONLARINDA İNVAZİV KARSİNOM GELİŞME RİSKİ: UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI Klinik Çalışma

ORAL İZOTRETİNOİN ALIMININ İÇ KULAK VE İŞİTSEL SİSTEM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Klinik Çalışma

THE EFFECTS OF LATERAL OSTEOTOMY ON THE AESTHETIC, PSYCHOLOGICAL, AND FUNCTIONAL OUTCOMES OF RHINOPLASTY Klinik Çalışma

EVALUATION OF HEARING LOSS IN PATIENTS WITH OSAS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN S100B AND NSE Klinik Çalışma

3. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA TRAKEOTOMİ AÇILAN HASTALARIN ANALİZİ Klinik Çalışma

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA KRONİK HİPOKSİNİN KOKLEADAKİ DIŞ TÜYLÜ HÜCRE FONKSİYONLARINA ETKİSİ Klinik Çalışma

HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF PARANASAL SINUS OPACITIES ON TEMPORAL BONE TOMOGRAPHY IN PATIENTS WITH CHRONIC OTITIS MEDIA Klinik Çalışma

MALIGN CERVICAL LYMPHADENOPATHY. WHOM AND WHERE? Klinik Çalışma

THE ROLE OF NEUTROPHIL / LYMPHOCYTE AND PLATELET / LYMPHOCYTE RATES IN CHILDREN WITH CERVICAL REACTIVE LYMPHADENOPATHY Klinik Çalışma

COMPARING THE ENDOSCOPIC TECHNIQUE WITH THE MICROSCOPIC BUTTERFLY CARTILAGE TYMPANOPLASTY Klinik Çalışma

CORRELATION OF PRELIMINARY AND HISTOPATHOLOGIC DIAGNOSIS OF HEAD AND NECK LESIONS Klinik Çalışma