KBB-Forum
Benzer Makaleler: 32 Makale Bulundu
TİMPANOPLASTİDE OTOGREFT VE XENOGRAFT MATERYAL KULLANIMI: ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ

EĞRİ BURUNLARDA DORSAL SEPTAL DEVİASYONLARIN SPREADER GREFT İLE DÜZELTİLMESİ

RİNOLİT İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN NAZAL SEPTAL PAPİLLOMA: OLGU SUNUMU

AÇIK RİNOPLASTİDE OTOJEN KIKIRDAK GREFTLER: KLİNİK DENEYİMİMİZ

KULAK KONKASI DEFEKTLERİNİN TAMİRİNDE POSTAURİKULER ROTASYON FLEBİ KULLANIMI

SEPTORİNOPLASTİ SONRASI TEK TARAFLI İZOLE HİPOGLOSSAL SİNİR PARALİZİSİ: İKİ OLGU SUNUMU

OKRONOZİS: NADİR BİR DİSPNE NEDENİ

NAZAL TİPPLASTİDE EZİLMİŞ KIKIRDAK GREFT DENEYİMLERİMİZ

SEPTAL CERRAHİDE TİTANYUM KLİPSİN KARTİLAJ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TAVŞAN MODELİNDE, UNİLATERAL VEYA BİLATERAL PERİKONDRİUM ELEVASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI

TİP 1 TİMPANOPLASTİDE KIKIRDAK VE FASYA GREFTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: ERKEN SONUÇLARIMIZ

ERİŞKİN HASTALARDA KEPÇE KULAK DÜZELTİLMESİNDE ÖNDEN YAYGIN KIKIRDAK AŞINDIRMA YÖNTEMİ İLE MUSTARDÉ DİKİŞİ, SINIRLI ÖNDEN KIKIRDAK AŞINDIRMA VE POSTAVRİKÜLER FASYAL FLEP BİRLEŞİK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREOPERATİF RİNOPLASTİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMA VE HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

EĞRİ BURUN DEFORMİTESİ OLAN HASTALARDA MAKSİLLER ASİMETRİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ORBİTAL BLOW-OUT FRAKTÜRLERİNİN REKONSTRÜKSIYONUNDA KULLANILAN BİYOMATERYALLERİN POSTOPERATİF SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BOYUN SEMPTOMATOLOJİSİNDE AYIRICI TANI: SERVİKAL KOSTA

LATERAL OSTEOTOMİNİN RİNOPLASTİNİN ESTETİK, PSİKOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

KELEBEK KIKIRDAK TİMPANOPLASTİDE ENDOSKOPİK VE MİKROSKOBİK TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME İLE YÜZ VE BURUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖSTAKİ KANALI OBSTRÜKSİYON MATERYALİNİN RADİKAL MASTOİDEKTOMİ KAVİTESİ KONTROLÜNDEKİ ETKİSİ: 10 YILLIK DENEYİMİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

SEPTORİNOPLASTİ YAPILAN HASTALARDA SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISININ HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AÇIK TEKNİK SEPTORİNOPLASTİDE HASTA MEMNUNİYETİNİN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KAUDAL SEPTAL KIRIKLARDA ETMOİD KEMİK PERPENDİKÜLER LAMİNA SPLİNTİNİN FONKSİYONEL SONUÇLARI

BİR TAVŞAN MODELİNDE KOSTAL KIKIRDAK GREFTİNİN BİYOMEKANİK VE HİSTOLOJİK ÖZELLİKLERİ: ÜÇ AYLIK TAKİP İLE KARŞILAŞTIRMALI SONUÇLAR

POSTORİKÜLER İNSİZYONUN AURİKÜLA PROTRÜZYONU ÜZERİNE ETKİSİ: 1 YILLIK DENEYİM

SADDLE NOSE DEFORMİTESİ ONARIMINDA PALİSAD SEPTOPLASTİ YÖNTEMİ SONUÇLARI

GENİŞ PERFORASYONLARDA ENDOSKOPİK TİMPANOPLASTİ SONUÇLARIMIZ

ENDOSKOPİK TİMPANOPLASTİDE UYGULANAN FARKLI CERRAHİ TEKNİKLERİN VE GREFT MATERYALLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LATERAL ALAR KAUDAL DESTEK GREFTİ: TİP PLASTİDE YENİ BİR TEKNİĞİN ETKİNLİĞİ

İLERİ EVRE LARİNKS KANSERLERİNDE TİROİDEKTOMİ YAPMAK GEREKLİ MİDİR?

NAZAL PROJEKSIYONUN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI VE NAZAL PROJEKSIYONUN SÜRDÜRÜLMESI İÇIN UYGULANAN BURUN DIKIŞLERININ ETKINLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

İNCELTİLMİŞ TRAGAL KARTİLAJ ADA GREFT TİMPANOPLASTİ: ANATOMİK VE FONKSİYONEL SONUÇLAR

AURİKULER KUTANÖZ LAYŞMANYAZ: 12 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ