KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 3

NAZAL PROJEKSIYONUN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI VE NAZAL PROJEKSIYONUN SÜRDÜRÜLMESI İÇIN UYGULANAN BURUN DIKIŞLERININ ETKINLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Elad AZİZLİ 1, MD Oğuzhan OĞUZ 2, MD Nuray BAYAR MULUK 3, MD Rıza DÜNDAR 4, MD Cemal CİNGİ 5, MD
1Private practice, Otolaryngology Specialist, Istanbul, Turkey
2Istanbul Nişantaşı University, Health Services Vocational School, Department of Audiology, Istanbul, Turkey
3Kırıkkale University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Kırıkkale, Turkey
4Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Bilecik, Turkey
5Eskişehir Osmangazi University, Medical Faculty, Department of Otorhinolaryngology, Eskişehir, Turkey
Amaç: Bu retrospektif çalışmada, burun projeksiyonunun devamlılığı ve nazolabial açının düzenlenmesi için sıklıkla kullanılan dört sütür karşılaştırıldı.

Yöntemler: 2017-2022 yılları arasında Tebbetts tip rotasyon sütürü, kıkırdak dikmeli interdomal sütür, üçlü kıkırdak sütür- ve çukurda dil sütürü ile rinoplasti ameliyatı uygulanan, ameliyat sonrası bir yıllık dönemi tamamlamış toplam 400 hasta çalışmaya dahil edildi. 4 merkezde tip projeksiyonunun devamlılığı ve nazolabial açının düzenlenmesi için sıklıkla kullanılan 4 sütür karşılaştırıldı. Ameliyat öncesi ve ameliyattan 1 ay ve 1 yıl sonra çekilen yan fotoğraflar kullanılarak nazolabial açı ve tipin yüzden uzaklığı ölçüldü. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci ay arasında nazolabial açı değişimi ve postoperatif 1. ay-1. yıl değerlendirildi. Hasta ve cerrahın. ve rinoplastiden memnuniyeti için VAS değerlendirildi.

Bulgular: Tebbetts tip rotasyon sütürü, kıkırdak destekli interdomal sütür ve triple kıkırdak sütürlerinin nazolabial açı değişim değerleri preoperatif dönemden postoperatif 1. aya kadar Tongue-in-groove'a göre daha yüksekti. Ameliyat sonrası ilk dönemde (düzeltilmiş <0.0125). Hastalar açısından Grup 1'in rinoplasti sonuçlarından hasta memnuniyeti VAS skoru Grup 4'e göre anlamlı olarak yüksekti. Cerrahların görüşüne göre, Grup 1'in VAS skorunda rinoplasti sonuçlarından cerrah memnuniyeti, Grup 2 ve Grup 4'ün cerrah memnuniyetinden anlamlı olarak daha yüksekti (düzeltilmiş ±0.0125).

Sonuç: Ameliyattan 1 yıl sonra Tebbetts Tip rotasyon sütürü, kıkırdak payandalı domlar arası sütür ve üçlü kıkırdak sütürü ile tip projeksiyonunun devamlılığının sağlandığını göstermektedir. Anahtar Kelimeler : Tip projeksiyonu, Tebbetts sütürü, kıkırdak destekli domlar arası sütür, üçlü kıkırdak sütürü