Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 3
Klinik Çalışma
THE EFFECT OF REPOSITIONING MANEUVERS ON QUALITY OF LIFE, VERTIGO SYMPTOMS AND DIZZINESS IN PATIENTS WITH BENIGN PAROXYSMAL POSITIONAL VERTIGO Klinik Çalışma

Klinik Çalışma
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HASTALIK ŞİDDETİ İLE SİSTEMİK İMMÜN İNFLAMATUAR İNDEKS VE ÜST HAVA YOLU DARLIK SEVİYESİ ARASINDA İLİŞKİ VAR MIDIR? Klinik Çalışma

Klinik Çalışma
CONTRIBUTION OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY TO THE DIAGNOSIS OF OTOSCLEROSIS Klinik Çalışma

Klinik Çalışma
ORTA KULAĞA TOPİKAL OLARAK UYGULANAN ANTİFUNGAL İLAÇLARIN OTOTOKSİK ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ Klinik Çalışma

Klinik Çalışma
COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF NASAL SUTURES FOR ENSURING THE CONTINUITY OF NASAL PROJECTION AND MAINTAINING NASAL PROJECTION Klinik Çalışma

Klinik Çalışma
EVALUATION OF NOISE INDUCED HEARING LOSS IN AIRPORT GROUND HANDLING WORKERS Klinik Çalışma

Klinik Çalışma
DİSFONİLERDE GRUP SES TERAPİLERİNİN ETKİNLİĞİ: KAPSAM DERLEMESİ Klinik Çalışma

Klinik Çalışma
COMPARISON OF THE EFFECT OF TRADITIONAL SEPTOPLASTY AND ENDOSCOPIC SEPTOPLASTY ON VOICE QUALITY Klinik Çalışma

Klinik Çalışma
THINNED TRAGAL CARTILAGE ISLAND GRAFT TYMPANOPLASTY: ANATOMICAL AND FUNCTIONAL RESULTS Klinik Çalışma

Teknik Yazı
BEYİN OMURİLİK SIVISI KAÇAĞI VE CERRAHİSİ KONUSUNDA YOUTUBE VİDEOLARININ ETKİNLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Teknik Yazı