Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 2
Klinik Çalışma
BENIGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL VE VİDEO HEAD IMPULS TEST BULGULARI Klinik Çalışma

COVID-19 HASTALARINDA KOKU VE TAT KAYBI Klinik Çalışma

COMPARISON OF COMPUTED TOMOGRAPHY, MAGNETİC RESONANCE IMAGING AND POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY IN DETECTING CARTILAGE INVASION IN LARYNX CANCERS Klinik Çalışma

COMPARISON OF MICROSCOPIC AND ENDOSCOPIC SURGICAL APPROACHES IN PITUITARY ADENOMAS Klinik Çalışma

SUBJEKTİF TİNNİTUSLU HASTALARDA DEPRESYON, ALEKSİTİMİ VE BEDENSELLEŞTİRMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Klinik Çalışma

CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL RESULTS OF PATIENTS WITH SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE LOWER LIP WITH NECK DISSECTION Klinik Çalışma

Teknik Yazı