KBB-Forum 2023 , Cilt 22, Sayı 2

TÜRKİYE'DE KULLANILAN İNTRANAZAL KORTİKOSTEROİD SPREYLERİN PROSPEKTÜSLERİNDEKİ KULLANIM TALİMATLARININ İNCELENMESİ

Dr. Sinan SEYHAN1
1Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Amasya, Türkiye Giriş: Alerjik rinit, dünya çapında görülen yaygın bir kronik hastalıktır. İntranazal kortikosteroidler, alerjik rinit tedavisinde kullanılan en etkili ilaçlardan biridir. Literatürde, intranazal kortikosteroid spreylerin prospektüslerindeki kullanım talimatlarının standart olmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de kullanılan intranazal kortikosteroid spreylerin prospektüslerindeki kullanım talimatlarını incelemek ve karşılaştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden Türkiye'de kullanılan tüm intranazal kortikosteroid içeren spreylerin bilgilerine ve prospektüslerine ulaşıldı ve incelendi. Kullanım talimatlarının her bir spreyin prospektüsünde yer alıp almadığı ve farklılıkları olup olmadığı araştırıldı.

Bulgular: Türkiye'de ruhsatlı kullanım onayı olan toplam 35 adet intranazal kortikosteroid sprey olduğu tespit edildi. Bunların kullanma talimatlarında büyük bir çeşitlilik olduğu görüldü. 35 spreyin sadece 4 (%11)'ünün prospektüsü bazı talimatlarda farklılıklar olmakla birlikte tüm kullanım basamaklarını içermekteydi. Geri kalan 31 spreyin prospektüsünde bir ya da daha fazla basamak eksikti. Literatürde önerilen 5 temel basamağın tamamını ise sadece 7 (%20)'si içermekteydi.

Sonuçlar: Türkiye'de kullanım onaylı intranazal kortikosteroid spreylerin prospektüslerinde standart ve eksiksiz bir kullanım talimatı bulunmamaktadır. İntranazal kortikosteroid spreylerin tamamen farklı bir kullanım talimatına sahip olması kafa karıştırıcıdır. Alerjik rinit hastalarında intranazal kortikosteroid spreylerin günlük kullanımını optimize etmek için hem profesyoneller hem de hastalar tarafından kullanılabilecek yapılandırılmış ve standartlaştırılmış talimatlar gereklidir. Anahtar Kelimeler : Alerjik rinit, intranazal kortikosteroid, prospektüs, sprey