KBB-Forum
Benzer Makaleler: 6 Makale Bulundu
AMİNOGLİKOZİT İÇEREN KULAK DAMLALARININ NEDEN OLDUĞU OTOTOKSİSİTEDEN BİR SPİN TRAP’LE (PBN) KORUNMA: KRONİK ETKİLER

İNVAZİV SİNONAZAL ASPERGİLLOZİSTE ENDOSKOPİK EKSİZYON VE LOKAL FLEPLERLE ONARIM: OLGU SUNUMU

TİMOLÜN SİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNE KARŞI KORUYUCU ETKİSİ: DENEYSEL HAYVAN ÇALIŞMASI

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE CANDİDALARIN NEDEN OLDUĞU OTOMİKOZLAR VE ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI

NARİNGENİNİN SİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNE KARŞI ETKİSİNİN HAYVAN MODELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

ORTA KULAĞA TOPİKAL OLARAK UYGULANAN ANTİFUNGAL İLAÇLARIN OTOTOKSİK ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK İNCELENMESİ