KBB-Forum 2014 , Cilt 13, Sayı 3

NAZAL TİPPLASTİDE EZİLMİŞ KIKIRDAK GREFT DENEYİMLERİMİZ

Dr. Gurkan KAYABASOGLU1, Dr. Mehmet GÜVEN1, Dr. Aytuğ ALTUNDAĞ2, Dr. Mahmut Sinan YILMAZ1, Dr. Ali Fuat VARLI1
1Sakarya Üniversitesi, KBB Anabilimdalı, Sakarya, Türkiye
2İstanbul Cerrahi Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul, Türkiye
Giriş: Burun yüzün ortasında yer alan, dikkati en çok çeken yapıdır. Rinoplastinin her aşaması, doğrudan dış görünüşü etkilediğinden dolayı önemlidir ve nazal tip cerrahisi de rinoplastinin önemli bir basamağıdır. Tipplasti işlemleri için kıkırdak greftler sıklıkla kullanılmaktadır. Kıkırdak greftlerin uzun dönemdeki önemli sorunlarından birisi de greftlerin görünür hale gelmesi ya da cildi inceltmesidir. Bu durum ince ciltli hastalarda daha da önem kazanır.

Yöntem ve Gereçler: Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ünye Devlet Hastanesi'nde Şubat 2010 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında rinoplasti yapılan ve operasyon sırasında nazal tipte ezilmiş otojen greft kullanılan 124'ü erkek, 157'si kadın toplam 281 olgu çalışmaya dahil edildi ve dosyaları retrospektif olarak tarandı. Kıkırdakları ezmek için septum morselizeri ya da cottle ezicisi kullanıldı. Kıkırdak greftlerin uzun dönem takiplerindeki sorunlar pre ve postoperatif fotoğrafları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ezilmiş kıkırdak greftlerin tip bölgesinde kullanılması sonrasında hiç bir hastada greft görünürlüğü oluşmadı, dört hastada (4/281) tip bölgesinde hafif asimetri saptandı.

Sonuç: Rinoplastide ameliyat sonrası uzun dönemde doğal ve yumuşak kontürlü bir tip görünümü sağlamak çok önemlidir. Ezilmiş kıkırdaklar tip cerrahisinde kontür düzensizliklerinin ve defektlerin düzeltilmesinde güvenle kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : Kıkırdak, greft, rinoplasti, aurikula, kosta