KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 3

RİNOLİT İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN NAZAL SEPTAL PAPİLLOMA: OLGU SUNUMU

Sami BERÇİN, MD; Ahmet URAL, MD; Ahmet KUTLUHAN, MD
Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Clinic of Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey Nazal septal papillomalar, etiyolojisi bilinmeyen ve ender görülen, iyi huylu epitelyal neoplazilerdir. Bu olgu sunumunda, tek taraflı burun tıkanıklığı ve burun akıntısı tarifleyen 17 yaşında erkek hastada rinolit ile birlikte görülen ekzofitik nazal septal papilloma olgusu bildirilmektedir. Aynı seansta açık teknik septorinoplasti, papillom eksizyonu ve rinolit çıkarılması gerçekleştirilen hastanın şikayetlerinin müdahale sonrası ortadan kalktığı gözlendi. Bu konuda literatürde yeterli veri olmamasına karşın bu olguda rinolit ve nazal septal papillomanın aynı nazal pasajda birlikte görülmesi, bu iki klinik durumun birbirlerinin oluşumunu indükleyebileceğini akla getirmektedir. Anahtar Kelimeler : Nazal septal papilloma, rinolit, nazal yabancı cisim, tedavi, açık teknik septorinoplasti