KBB-Forum
Benzer Makaleler: 15 Makale Bulundu
ORAL KANSERLİ 231 HASTANIN EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

BİR OLGU NEDENİ İLE PARADOKSAL KORD VOKAL ADDUKSİYONU

İNVAZİV SİNONAZAL ASPERGİLLOZİSTE ENDOSKOPİK EKSİZYON VE LOKAL FLEPLERLE ONARIM: OLGU SUNUMU

İNVAZİV FUNGAL SİNÜZİT: ÜÇ OLGU SUNUMU

SIK DEĞİŞKEN BAĞIŞIKLIK EKSİKLİĞİ HASTALARINDA KULAK BURUN BOĞAZ BULGULARI

NAZAL POLİPOZİS VE ASPİRİN İNTOLERANSI

SİSTEMİK METİL-PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN EOZİNOFİLİK NAZAL POLİPOZİS HİSTOPATOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA BRONŞİAL REVERSİBİLİTE SONUÇLARI

STEROİD TEDAVİSİ ALAN ASTIMLI HASTALARDA OROFARİNGEAL BAKTERİYEL FLORA

KISA DÖNEM ORAL KORTİKOSTEROİD KULLANIMININ PEDİATRİK UYKU BOZUKLUĞU VE ADENOİD HİPERTROFİSİNE ETKİSİ

BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİ HİZMETLERİNDE AKUT BAKTERİYEL TONSİLİT VE VİRAL ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANI VE TEDAVİ ÖLÇÜTLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DERİN BOYUN ENFEKSİYONU: KLİNİK SONUÇLARIMIZ

DERİN BOYUN ENFEKSİYONLARINDA DELTA NÖTROFİL İNDEKSİN PREDİKTİF MARKER OLARAK KULLANILMASI

ALERJİK RİNİTLİ HASTALARDA SİGARANIN LEVOSETİRİZİN TEDAVİSİNE ETKİSİ

TÜRKİYE'DE KULLANILAN İNTRANAZAL KORTİKOSTEROİD SPREYLERİN PROSPEKTÜSLERİNDEKİ KULLANIM TALİMATLARININ İNCELENMESİ