KBB-Forum 2012 , Cilt 11, Sayı 3

SİSTEMİK METİL-PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN EOZİNOFİLİK NAZAL POLİPOZİS HİSTOPATOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kazım BOZDEMİR, MD; Behcet TARLAK,MD; Hasan ÇAKAR,MD; Ahmet DOBLAN, MD; Ahmet KUTLUHAN, MD
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB-BBC, Ankara, Türkiye Amaç: Sistemik kortizon tedavisinin eozinofilik nazal polipozis üzerine histopatolojik etkilerini araştırmak

Meteryal ve Method: Nazal polipozisi olan 25 hastada sistemik kortikosteroid tedavisi uygulandı. Ilk 5 gün 1mg/kg oral doz verildi, daha sonra günde 5 mg doz azaltılması yapılarak 17 günde kesildi. Tedavi öncesi ve sonrası alınan nazal mukozal biyopsiler histopatolojik olarak değerlendirildi.

Bulgular: Medikal tedavi sonrasında ödem ve eosinofilide önemli bir düşüş nötrofilide ise artış gözlendi. Diğer histopatolojik parametrelerde önemli bir değişiklik gözlenmedi.

Sonuç: Kortikosteroid tedavisinin, histopatolojik seviyede, nasal poliposis tedavisindeki etkinliği sınırlıdır. Anahtar Kelimeler : Nazal polipozis, kortikosteroid, histopatoloji