KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 1

BİR OLGU NEDENİ İLE PARADOKSAL KORD VOKAL ADDUKSİYONU

Dr. Müzeyyen DOĞAN1, Dr. Emel ERYÜKSEL2, Dr. Sait KARAKURT2, Dr. Berrin CEYHAN2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Paradoksal kord vokal adduksiyonu astıma benzer respiratuar semptomlara yol açan nadir bir larengeal disfonksiyon şeklidir. Paradoks kord vokal hareketinin ciddi formlarında hastalar entübe edilebilmekte veya trakeostomi açılmasına neden olabilecek derecede akut dispne atakları yaşayabilmektedir. Bu makalede paradoksal vokal kord adduksiyonu bulunan, hışırtılı solunum (wheezing) ve stridor şikayetleri nedeniyle astım tanısı konan ve almış olduğu astım tedavisinden fayda görmeyen 63 yaşındaki bir bayan hasta sunulmuştur. Paradoksal kord vokal hareketini larengofarengeal reflünün indüklediği düşünülen olguya reflü tedavisi başlanarak 6 ay sonra respiratuar semptomlarında düzelme olduğu izlenmiştir. Olgudaki tanı ve tedavi yaklaşımımız literatürdeki bilgiler yardımıyla tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : astım, stridor, paradoksal kord vokal adduksiyonu, larengofarengeal reflü