KBB-Forum 2012 , Cilt 11, Sayı 4

MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA BRONŞİAL REVERSİBİLİTE SONUÇLARI

Dr. Fazıl Emre ÖZKURT1, Dr. Fatih ÖZDOĞAN2, Dr. Ali İhsan ÇARKANAT3, Dr. Muhammed Fatih EVCİMİK4, Dr. Mehmet AKDAĞ1, Dr. Aylin GÜL1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Silvan Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
3Silvan Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır, Türkiye
4İstanbul Medipol Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Amaç: Bu çalışmada, bronşial tutulum için risk altında olan mevsimsel alerjik rinitli hastalar değerlendirildi.

Hastalar ve Yöntemler: Deri prick testi, anamnez ve fizik muayene ile mevsimsel alerjik rinit tanısı konulan hastalar çalışmaya alındı. Her hastaya spirometri ile 400 mikrogram salbutamol kullanarak reversibilite testi yapıldı. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: 48 hasta incelendi. Hastaların testten önceki FEV1% değerleri ortalama 70,29±13,05, testten sonraki değerleri ortalama 77,54±14,01 olarak bulundu. Testten önceki FVC % değerleri ortalama 71,23±14,71, testten sonraki değerleri ortalama 77,04±14,67 olarak bulundu Toplam 19 hastada (% 39,58) reversibilite pozitif olarak bulundu. Testten önceki ve sonraki FVC% ve FEV1% değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. (p< 0.01)

Sonuç: Astım ve alerjik rinit birlikteliği oldukça sıktır. Mevsimsel allerjik rinit tanısı alan hastalar astım açısından risk altındadır. Bu hastalar bronşial tutulum açısından ayrıca muayene edilmeli ve hastalar bilgilendirilmelidir. Reversibilite testi oldukça kolay uygulanabilen ve ucuz bir testtir ve bu tip hastalarda güvenle kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : Allerjik Rinit, Spirometri, Astım