KBB-Forum
Benzer Makaleler: 8 Makale Bulundu
NORMAL İŞİTMEYE SAHİP KİŞİLERDE LOGON STİMULUS KULLANILARAK YAPILAN SERVİKAL VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL (VEMP) ÖLÇÜMÜ

UZAYDA DENGE

GENEL ANESTEZİNİN VESTİBÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİNİN CVEMP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGOLU HASTALARDA SERUM 25-HİDROKSİ VİTAMİN D DÜZEYLERİNDE AZALMA

SAĞLIKLI YETİŞKİNLERDE HAVA VE KEMİK İLETİMLİ SERVİKAL VESTİBÜLER UYARILMIŞ MYOGENİK POTANSİYEL TESTLERİNİN STANDARDİZASYONU

GENÇ YETİŞKİN BİREYLERDE KLİK VE TONE BURST UYARAN İLE ELDE EDİLEN MASSETER VEMP BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COVID-19'UN VESTİBÜLOOKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ

BENIGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGODA VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL VE VİDEO HEAD IMPULS TEST BULGULARI