KBB-Forum
Benzer Makaleler: 9 Makale Bulundu
NORMAL İŞİTMEYE SAHİP KİŞİLERDE LOGON STİMULUS KULLANILARAK YAPILAN SERVİKAL VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL (VEMP) ÖLÇÜMÜ

UZAYDA DENGE

GENEL ANESTEZİNİN VESTİBÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİNİN CVEMP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGOLU HASTALARDA SERUM 25-HİDROKSİ VİTAMİN D DÜZEYLERİNDE AZALMA

İLERİ YAŞ HASTALARDA VİDEONİSTAGMOGRAFİ İLE BENİN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO ANALİZİ

POSTERİOR SEMİSİRKÜLER KANAL KISA KOL POZİSYONEL VERTİGOSU

VERTİJİNÖZ BELİRTİLERİ OLAN HASTALARDA KULAK ZARI ISILARI

COVID-19'UN VESTİBÜLOOKÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGOLU HASTALARDA REPOZİSYON MANEVRALARININ YAŞAM KALİTESİ, VERTİGO SEMPTOMLARI VE DİZZİNESS ÜZERİNE ETKİSİ