KBB-Forum 2016 , Cilt 15, Sayı 4

GENEL ANESTEZİNİN VESTİBÜLER SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİNİN CVEMP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Medine KARA1,MD; Hatice Betül ALTINIŞIK2,MD; Uğur ALTINIŞIK2,MD;
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
Amaç: Bu çalışmada genel anestezinin vestibüler sistem üzerine etkilerinin servikal VEMP (cVEMP) kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışmaya genel anestezi altında septoplasti ve rinoplasti ameliyatı yapılacak olan, ASA I/II, 29 sağlıklı erişkin hasta dahil edildi. Tüm hastalara ameliyattan önce kulak burun boğaz, işitme ve vestibüler sistem muayenesi yapıldı. Ameliyattan önceki gün ve ameliyattan 24 saat sonra yapılan cVEMP sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Ameliyat öncesi ve ameliyattan 24 saat sonraki p1 ve n1 amplitüdleri, p1 ve n1 latansları, peak-to-peak amplitüdleri ve amplitüd asimetri oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Bu çalışmada genel anestezinin vestibüler sistem üzerine etkisinin olmadığı görülmüştür. Bizim sonuçlarımız, ameliyat sonrası görülen bulantı ve kusmanın genel anestezinin vestibüler sistem üzerine etkilerine bağlı olmadığını, anesteziklerin santral etkileri ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler : VEMP, genel anestezi, vestibüler sistem, bulantı, kusma