KBB-Forum 2012 , Cilt 11, Sayı 4

UZAYDA DENGE

Dr. Yusuf Burak KAPUCU2, Dr. Atila GÜNGÖR1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye
2Tatvan Asker Hastanesi, KBB, Bitlis, Türkiye
Sıfır yerçekimi ortamında her organ sistemi gibi vestibuler sistem de etkilenmektedir. Yukarı ve aşağı gibi yön tabirleri yerçekiminin varlığında kullanılabilir. Yeryüzünde çalışmaya adapte olan vestibuler sistem üzerinde, sistemin işleyişinin temelini oluşturan yerçekimi kuvvetindeki değişikliklerin etkisi büyük olmaktadır. Yerçekiminin ve dengenin ortadan kalkması sonucu uzay hareket hastalığı (UHH) ortaya çıkmakta, adaptasyon mekanizmalarının devreye girmesi ile denge yeniden sağlanmaktadır. Bu makalede uzayın vestibuler sistem, denge ve adaptasyon üzerine etkilerini konu alan çalışmalara genel bir bakış sunuldu. Anahtar Kelimeler : Uzay, denge, vetibuler system