KBB-Forum 2012 , Cilt 11, Sayı 4

NORMAL İŞİTMEYE SAHİP KİŞİLERDE LOGON STİMULUS KULLANILARAK YAPILAN SERVİKAL VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL (VEMP) ÖLÇÜMÜ

Dr. Meltem TULĞAR1, Dr. Ali ÖZDEK2, Dr. Ömer BAYIR2, Dr. Güleser SAYLAM2, Dr. Emel TATAR2, Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ2
1Devrek Devlet Hastanesi, KBB, Zonguldak, Türkiye
2Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıd Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, Ankara, Türkiye
Bu çalışmada normal yetişkin bireylere; normatif değerleri elde etmek amacıyla servikal VEMP testi uygulanmıştır. Çalışmaya muayenesi ve odyolojik tetkikleri normal olan 54 bireyin 108 kulağı dahil edilmiştir. Her bireye, baş elevasyon metodu ile 120 dB Logon stimulus kullanarak servikal VEMP testi uygulanmış, her iki kulaktan aynı anda kayıt alınmıştır. Cevap oranı %97,2 olarak bulunmuştur. P1 ve N1 latansları, P1-N1 aralığı ve P1-N1 amplitüdü ile ilgili elde edilen veriler literatür ile uyumlu olarak bulunmuştur. Sonuçta servikal VEMP testi, vestibüler sistem değerlendirmesinde rutin testler arasında kullanılabilecek kolay uygulanabilir, noninvaziv, hızlı ve hasta toleransı yüksek, objektif bir testtir. Anahtar Kelimeler : Uyarılmış potansiyeller, vestibüler sistem, servikal VEMP