Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 2
Klinik Çalışma
NORMAL İŞİTEN YETİŞKİNLERDE TİPTRODE ELEKTROT ELEKTOKOKLEOGRAFİ YANITLARI Klinik Çalışma

PROGNOSTIC IMPORTANCE OF HYPOXIA-INDUCIBLE FACTOR 1-ALPHA AND NUCLEAR FACTOR KAPPA B IN EARLY-STAGE GLOTTIC LARYNGEAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA TREATED WITH RADIOTHERAPY Klinik Çalışma

İŞİTSEL NÖROPATİ SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA KONTRALATERAL SUPRESYON İLE EFFERENT SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Klinik Çalışma

BENİGN SİNONAZAL KİTLELERDE ENDONAZAL ENDOSKOPİK EKSİZYONUN ETKİNLİĞİ Klinik Çalışma

ASSESSMENT OF IDEAL DURATION OF INTRANASAL SPLINT USE AFTER SEPTOPLASTY: A PROSPECTIVE RANDOMIZED CLINICAL STUDY Klinik Çalışma

İŞİTME CİHAZI KULLANAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNİN YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Klinik Çalışma

IS THERE ANY EFFECT OF ADENOTONSILLECTOMY ON GROWTH? Klinik Çalışma

COVID 19 SONRASI UZAMIŞ KOKU BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN KOKU TERAPİSİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Klinik Çalışma

THE INFLUENCE OF SMOKING ON SURGICAL SUCCESS IN TYMPANOPLASTY Klinik Çalışma

BAŞ DÖNMESİ VE DENGESİZLİK ŞİKAYETİ OLAN TEK TARAFLI KOKLEAR İMPLANT KULLANICILARINDA VESTİBÜLER FONKSİYONLAR Klinik Çalışma

BİLATERAL OTOSKLEROZ HASTALARINDA UNİLATERAL STAPES CERRAHİSİNİN POSTOPERATİF BULGULARI: HASTANIN YAŞI CERRAHİ SONRASI ODYOLOJİK SONUÇLARI ETKİLER Mİ? Klinik Çalışma