KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 2

ADENOTONSİLLEKTOMİNİN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ NEDİR?

Tuncay TUNÇCAN 1, MD; İrfan KAYGUSUZ 2, MD; Şinasi YALÇIN 2, MD; Turgut KARLIDAĞ 2, MD; Erol KELEŞ 2, MD; Abdulvahap AKYİĞİT 2, MD
1Ankara Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ankara, Turkey
2Fırat Ünv. Tıp Fak. Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Elazığ, Turkey
Amaç: Adenotonsillektominin persantil (büyüme) üzerine uzun süreli etkisinin değerlendirilmesi.

Materyal ve Metod: Kliniğimizde yaşları 3.5-6 arasında değişen 36 erkek ve 24 kız çocuğa adenotonsillektomi uygulandı. Operasyon öncesi çocukların boy ve kiloları ölçüldü, persantilleri hesaplandı. 7 yıl sonra 31 erkek ve 18 kız olmak üzere 49 hastaya ulaşıldı. Boy ve kiloları ölçüldü, persantil değerleri hesaplandı. Persantillerindeki değişim karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Adenotonsillektomili hem erkek hem de kız çocuklarında ağırlık olarak persantil artışı mevcuttu . Erkeklerde boy persentilleri artarken, kızlarda boy persentilleri aynıydı.

Tartışma: Adenotonsillektomi, uzun dönem takiplerde ağırlık persentilinde artış ile sonuçlanmıştır ancak boy persantillerde erkeklerde anlamlı bir artış olurken, kızlarda ise değişiklik olmamıştır. Anahtar Kelimeler : Adenotonsillektomi, persantil, boy, ağırlık