KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 2

SİGARA VE/VEYA NARGİLE KULLANIMININ TİMPANOPLASTİDE CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ

Mehmet Erkan KAPLAMA 1, MD Semih AK 2, MD
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Suam, KBB, Şanlıurfa, Turkey
2Balıklıgöl Devlet Hastanesi, KBB, Şanlıurfa, Turkey
Amaç: Kartilaj timpanoplasti uygulanan hastalarda nargile ve sigara kullanımının greft başarı oranı ve işitme sonuçları üzerindeki etkisini araştırmak.

Gereç ve Yöntemler: Olgu grubunu kıkırdak timpanoplasti ameliyatı sonrası başarısız olan hastalardan, kontrol grubunu ise ameliyat sonrası başarılı sonuçları olan hastalardan oluşturduk.

Bulgular: Olgu ve kontrol grupları başlangıç özellikleri açısından benzer bulundu. Nargile ve sigara kullanımı vaka grubunda kontrol grubuna göre daha sık bulundu. Hem sigara hem de nargile içenlerin, sigara veya nargile içenlere göre daha kötü cerrahi sonuçlara sahip olduğu görüldü.

Sonuç: Hem sigara hem de nargile içimi kıkırdak timpanoplasti sonrası cerrahi başarıda bozulmaya yol açmaktadır. Bu nedenle hastaları en azından ameliyattan önce nargile ve sigarayı bırakmaya teşvik etmenin kritik önem taşıdığı ortadadır. Ancak, sonuçlarımız daha ileri çalışmalarla doğrulanmalıdır. Anahtar Kelimeler : Timpanoplasti, cerrahi, başarı oranı, sigara, nargile