KBB-Forum
Benzer Makaleler: 10 Makale Bulundu
AMİNOGLİKOZİT İÇEREN KULAK DAMLALARININ NEDEN OLDUĞU OTOTOKSİSİTEDEN BİR SPİN TRAP’LE (PBN) KORUNMA: KRONİK ETKİLER

KRONİK SİGARA KULLANICILARINDA TEOAE SONUÇLARI

YENİDOĞANLARDA OTOAKUSTİK EMİSYON İŞİTME TARAMASI SONUÇLARIMIZ

TRANSTİMPANİK UYGULANAN GASTRİK İÇERİĞİN TAVŞANLARDA OTOAKUSTİK EMİSYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

SAF TON ODYOMETRİ VE GEÇİCİ UYARILMIŞ OTOAKUSTİK EMİSYON KULLANILARAK SPİNAL ANESTEZİ SONRASI İŞİTME KAYBININ OBJEKTİF VE SUBJEKTİF DEĞERLENDİRMESİ

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA KRONİK HİPOKSİNİN KOKLEADAKİ DIŞ TÜYLÜ HÜCRE FONKSİYONLARINA ETKİSİ

NARİNGENİNİN SİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNE KARŞI ETKİSİNİN HAYVAN MODELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA PROGRAMI VERİLERİMİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞİTSEL NÖROPATİ SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA KONTRALATERAL SUPRESYON İLE EFFERENT SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZÜNÜN FARKLI DOZLARININ AKUSTİK TRAVMA ÜZERİNE ETKİSİ