KBB-Forum
Benzer Makaleler: 8 Makale Bulundu
SERT DAMAK PLEOMORFİK ADENOMU

ANTROKOANAL POLİPLERDE ENDOSKOPİK CERRAHİ

YAŞLI HASTADA BİLATERAL RANULA: OLGU SUNUMU

ANTROKOANAL POLİP: 18 VAKANIN ANALİZİ

KONJENİTAL PREAURİKÜLER FİSTÜL CERRAHİSİNDE KILAVUZ PROB VE METİLEN MAVİSİ KULLANIMI

ADENOİD HİPERTROFİSİ ORANLARININ ÜST SOLUNUM YOLU OBSTRUKSİYONU SEMPTOMLARİ ÜZERİNE ETKİSİ

TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI PERİSTOMAL NÜKS

PERİTONSİLLER APSE TEDAVİSİNDE FARKLI ANTİBİYOTİK REJİMLERİNİN HASTANEDE YATIŞ SÜRESİ VE APSE REKÜRRENSİ ÜZERİNE ETKİSİ