KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 2

SERT DAMAK PLEOMORFİK ADENOMU

Dr. Kayhan ÖZTÜRK1, Dr. Hüseyin YAMAN1, Dr. Hatice TOY2, Dr. Hamdi ARBAĞ1, Dr. Duygu KÖROĞLU1, Dr. Bedri ÖZER1
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patoloji, Konya, Türkiye
Pleomorfik adenom ya da benign mikst tümör, tükrük bezlerinin en sık görülen tümörüdür ve sıklıkla parotis bezinde görülür. Minör tükrük bezleri içerisinde en sık sert damakta görülür. Pleomorfik adenom, ağrısız, yavaş büyüyen şişlik şeklinde kendini gösterir. Sert damakta, zamanla büyüyen, ağrısız kitle şikayetleri ile başvuran, 41 yaşında kadın hasta, 59 yaşında erkek hasta ve sık rekürrens ve malign dejenerasyon gösteren 51 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Histolojik olarak, epitelyal ve mezenkimal dokuların her ikisini de içerir. Tedavide total eksizyon genellikle yeterlidir. Benign bir tümör olmasına rağmen rekürrens ve malign dejenerasyon bildirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Sert damak, pleomorfik adenom, tedavi, rekürrens