KBB-Forum 2011 , Cilt 10, Sayı 4

ADENOİD HİPERTROFİSİ ORANLARININ ÜST SOLUNUM YOLU OBSTRUKSİYONU SEMPTOMLARİ ÜZERİNE ETKİSİ

Mustafa Deniz YILMAZ2,MD; Orhan Kemal KAHVECI1, MD; Erdogan OKUR1, MD; Fatih YUCEDAG1 MD
1Kocatepe Üniversitesi, KBB, Afyon, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, Antalya, Türkiye
Amaç: Adenoid hipertrofisi üst solunum yolu obstruksiyonu semptomlarına neden olmaktadır. Adenoidektominin esas amacı burun tıkanıklığının üstesinden gelmektir. Bununla birlikte adenoid hipertrofi uyku sorunları ve burun akıntısıyla da ilişkilidir. Bu çalışmada amacımız adenoid dokusunun büyüklüğü ile üst solunum yolu obstruksiyonu semptomlarının ilişkisini ve korelasyonunu belirlemektir.

Hastalar ve Metod: Üniversite hastanesinde adenoidektomi ameliyatı olan hastalar takip için kontrole çağırıldı. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası adenoid büyüklükleri endoskopik olarak belirlendi ve bu değerler görsel analog skala ile değerlendirilen burun tıkanıklığı, egzersiz sırasında yorulma, uyku sırasında ağızdan soluma, horlama ve burun akıntısı semptomları ile karsılaştırıldı.

Bulgular: Adenoid büyüklüğü ile total semptom skorları arasında oldukça yüksek bir korelasyon bulundu. Soru bazında değerlendirme adenoid dokusu ile burun akıntısı arasında belirgin bir korelasyon göstermedi.

Sonuç: Adenoid dokusunun büyüklüğünün burun tıkanıklığı ve uyku bozukluğu semptomları üzerine yüksek etkisi vardir. Adenotonsillektomi operasyonlarının başarısının polisomnografi kullanılarak değerlendirildiği çalışmalarda polisomnografi yapılmadan önce herhangi bir reziduel veya reküren adenoid dokuyu araştırmak üzere nazal endoskopi yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler : Adenoid hipertrofi, endoskopi, adenoidektomi, rekurrens, rezidu, burun tıkanıklığı