KBB-Forum
Benzer Makaleler: 10 Makale Bulundu
BURUN AKINTISI OLMAYAN, HALİTOZİSLE SEYİRLİ BURUNDA YABANCI CİSİM OLGUSU

KRONİK OTİTİS MEDİADA DIŞ KULAK YOLU ARKA DUVARI, KEMİKÇİK ZİNCİRİ VE MASTOİD ANTRUMDA OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

PARAFARİNGEAL APSE TEŞHİS VE TEDAVİSİNDEKİ GÜÇLÜK: YABANCI CİSİM?

RİNOLİT İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN NAZAL SEPTAL PAPİLLOMA: OLGU SUNUMU

TEDAVİYE DİRENÇLİ İZOLE DIŞ KULAK YOLU KAŞINTISI

DEV HÜCRELİ REPERATİF GRANULOMA: OLGU SUNUMU

DIŞ KULAK YOLU YABANCI CİSİMLİ 117 HASTANIN TANI VE TEDAVİSİ

KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE KULLANILAN DIŞ KULAK YOLU TAMPON MATERYALLERİNİN YARA İYİLEŞMESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ: RANDOMİZE PROSPEKTİF KONTROLLÜ ÇALIŞMA

DIŞ KULAK YOLU ARKA DUVARI VARLIĞININ TİTANYUM TOTAL OSSİKULER REPLASMAN PROTEZİ (TORP) İLE KEMİKÇİK REKONSTRÜKSİYONU UYGULAMASININ FONKSİYONEL SONUÇLARINA ETKİSİ

ÇOCUK ACİL SERVİSİNDE BURUNDA YABANCI CİSİM SAPTANAN OLGULARIN ANALİZİ