KBB-Forum 2009 , Cilt 8, Sayı 2

DEV HÜCRELİ REPERATİF GRANULOMA: OLGU SUNUMU

Dr. Rıfat KARLI1, Dr. Mehmet Birol UĞUR1, Dr. Burak BAHADIR2, Dr. Aylin GÜL1, Dr. Lokman UZUN1
1Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Zonguldak, Türkiye
2Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, Zonguldak, Türkiye
Dev hücreli reperatif granuloma, etiyolojisi tam olarak bilinmeyen, baş-boyun bölgesinde sıklıkla mandibula ve maksillayı tutan, benign karakterli ancak bazen lokal-agresif seyir gösteren lezyonlardır. Tedavisinde denenmiş olan çeşitli medikal tedavi ajanlarına cevap göstermesi bu lezyonları daha da gizemli hale getirmektedir. Öte yandan çeşitli yollarla vücuda girmiş veya implante edilmiş yabancı cisimler erken dönemde tanınıp çıkarılmazsa veya akut inflamasyon sırasında fagosite edilemezlerse fibröz bir dokuyla çevrelenerek yabancı cisim granulomu olarak bilinen inflamatuar doku reaksiyonu oluştururlar.Bu makalede, üst damakta dev boyutlara ulaşmış lezyonu bulunan sekiz yaşındaki bir çocukta, içerdiği yabancı cisim sebebiyle yabancı cisim dev hücreli granülomu düşünülmüş ancak tanısal süreçte dev hücreli reperatif granuloma olarak tanı konulmuş olan olgu sunulmuş, ayırıcı tanıdaki önemli noktalar tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Granuloma, dev hücre, yabancı cisim, oral kavite