KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 3

BURUN AKINTISI OLMAYAN, HALİTOZİSLE SEYİRLİ BURUNDA YABANCI CİSİM OLGUSU

Dr. Sinan ATMACA1, Dr. Ayşegül ZENCİROĞLU2
1Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, KBB, Ankara, Türkiye
2Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Neonatoloji, Ankara, Türkiye
Halitozis; gerek erişkin, gerekse çocuk yaş grubunda önemli bir sosyal ve tıbbi sorundur. Nedenleri arasında kötü ağız bakımı ve diş hastalıkları başta gelmektedir. Çocukluk yaş grubunda burunda yabancı cisim sıklıkla tek taraflı pürülan burun akıntısı ile belirti verir ve halitozise nadiren neden olmaktadır. Bu yazıda 5.5 aydır kötü ağız kokusu nedeniyle birçok farklı tedavi almasına rağmen fayda görmeyen ve halitozis etkeni olarak burunda yabancı cisim saptanan 4 yaşında bir çocuk hasta sunulmaktadır. Bu olguda bir naylon torba parçasının, nazal kavitede tam obstrüksiyon yaratarak burundan akıntı olmasını engellediği ve posteriora drene olan pürülan akıntının halitozise neden olduğu saptanmıştır. Çocuk yaş grubu halitozis vakalarında burunda yabancı cismin mutlaka akla getirilmesi gereğini vurgulamak üzere bu olgu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Halitozis, etioloji, burunda yabancı cisim