KBB-Forum 2014 , Cilt 13, Sayı 2

DIŞ KULAK YOLU YABANCI CİSİMLİ 117 HASTANIN TANI VE TEDAVİSİ

Dr. Ethem İLHAN, Dr. Mehmet MEMİŞ, Dr. Selim ULUCANLI, Dr. Dilek KARADENİZ, Dr. Hüseyin YAMAN, Dr. Ender GÜÇLÜ
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz AD, Düzce, Türkiye Amaç: Bu çalışmada dış kulak yolu yabancı cisimlerinin yaşa bağlı çeşitliliği, hangi tarafta sık görüldüğü, tanı ve tedavisi araştırıldı.

Yöntemler: Ocak 2010 ve Ağustos 2013 tarihleri arasında kulakta yabancı cisim teşhisi konulan ve tedavisi yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, yabancı cismin cinsi, hangi tarafta olduğu, klinik semptomları, tetkik ve tedavileri ile komplikasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Dış kulak yolunda yabancı cisim nedeniyle kliniğimize başvuran 117 hasta (60 erkek, 57 bayan; ortalama yaş 27.11 ± 22.71; dağılım 3 ay-80 yaş) çalışmaya alındı. Hastaların 53'ü 16 yaş altı çocuk ve 64'ü erişkin hastalardı. Yabancı cisimler 57 (%48,71) hastada sağ kulakta, 58 (%49,57) hastada sol kulakta, 2 (%3,41) hastada ise her iki kulakta saptandı. En sık görülen dış kulak yolu yabancı cismi %25,64 böcekler, %15,38 mısır-nohut gibi tohumlar ve çekirdeklerdi. Çocuklarda dış kulak yolu yabancı cisimlerinden en sık boncuk, tohum ve plastik oyuncak parçaları saptandı. Erişkinlerde böcek ve kulak pamuğu sık görüldü.

Sonuç: Dış kulak yolu yabancı cisimleri yalnız çocuk hastalarda değil erişkin hastalarda da sık görülmektedir. Dikkatli bir şekilde çıkarılmadığında ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Dış kulak yolu yabancı cisimlerinin kulak burun boğaz hekimleri tarafından mikroskop altında çıkartılması uygundur. Ebeveynler hem kulak pamuğu kullanmamaları hem de çocukların oyuncaklarının seçimi konusunda bilinçlendirilmelidir. Anahtar Kelimeler : Boncuk, böcek, dış kulak yolu, kulak çöpü pamuğu, yabancı cisim