KBB-Forum
Benzer Makaleler: 19 Makale Bulundu
LARENKS KANSERLERİNİN I.,V, ve VI. BOYUN LENFATİK BÖLGELERİNE METASTAZ ÖZELLİKLERİ

LARENKS KANSERLİ HASTALARDA TİROİD GLAND İNVAZYONUNU GÖSTERMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TANI DEĞERİ

BİR LARENGEAL AMİLOİDOZ OLGUSU

LARİNKS KANSERİNİN NADİR METASTATİK ÖRNEĞİ: ÖNKOL

LARİNKS TÜBERKÜLOZU

SPAZMODİK DİSFONİLERDE BOTİLİNUM TOKSİN-A UYGULAMASININ HASTA HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

LARİNKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KANSERİ – PAPİLLER TİROİD KANSERİ BİRLİKTELİĞİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

LARENGEAL ELEKTROMYOGRAFİ

TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI PERİSTOMAL NÜKS

LARİNKS SKUAMOZ HÜCRELİ KARSİNOMU VE HELİKOBAKTER PİLORİ İLİŞKİSİ: HİSTOPATOLOJİK VE SEROLOJİK ÇALIŞMA

LARENKS CERRAHİSİ EĞİTİMİNDE KOYUN LARENKSİ KULLANIMI

LARENKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMLARIN PROGNOZUNDA CLAUDİN 3 ,4 , 7'NİN YERİ

ROMATOİD ARTRİTTE SUBJEKTİF VE OBJEKTİF SES DEĞERLENDİRMESİ

VOKAL KORD DİSPLASTİK LEZYONLARINDA İNVAZİV KARSİNOM GELİŞME RİSKİ: UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

MASSETER KASINA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONU SIRASINDA ANESTEZİ YÖNTEMİNİN HASTANIN HİSSETTİĞİ ACIYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: EMLA KREM İLE VİBRASYONLU ANESTEZİ CİHAZI'NIN KARŞILAŞTIRILMASI

LENFOSİT-MONOSİT ORANININ LARENKS KANSERİNDE NÜKS İHTİMALİNİ VE PROGNOZU DEĞERLENDİRMESİNDEKİ YERİ

BRUKSİZM OLGULARINDA MASSETER BOTOX UYGULAMASININ AĞRI ŞİDDETİ VE SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİNLİĞİ

İLERİ EVRE LARİNKS KANSERLERİNDE TİROİDEKTOMİ YAPMAK GEREKLİ MİDİR?

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ, MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİNİN LARİNKS KANSERLERİNDE KIKIRDAK İNVAZYONUNU SAPTAMADA KARŞILAŞTIRILMASI