KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 3

BRUKSİZM OLGULARINDA MASSETER BOTOX UYGULAMASININ AĞRI ŞİDDETİ VE SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİNLİĞİ

Bahar KAYAHAN SİRKECİ Merve TUNCA Taylan GÜN , MD;
1Liv Hospital, KBB, Ankara, Turkey Bruksizm dişlerin sıkılması ve birbirine sürtülmesi ile karakterize anormal maksillomandibular aktivite olarak tanımlanır. Diş hassasiyeti, dişlerde ağrı, çene, çiğneme kası ve temporomandibular eklem (TMJ), baş ağrısı, ağız ve yüz ağrısı, protezler / implant yetmezliği ve diş kaybına yol açabilir. Bruksizm, masseter ve temporalis kaslarının bilinçsiz ve yoğun kasılmaları ile ilişkili olabilir. Bruksizmin esas olarak uyku sırasında olduğu bilinir, ancak hastaların anksiyete durumuna göre günlük yaşamda da ortaya çıkabilir. Oral aperey, davranışsal tedaviler, oral medikal ajanlar gibi çoklu alternatiflere rağmen netleşmiş bir tedavisi yoktur. Botoks; kozmetik amaçlı kullanımının yanı sıra servikal distoni, şiddetli hiperhidroz, TME disfonksiyonu, bruksizm ve baş ağrısı gibi kozmetik olmayan durumlarda yaygın olarak kullanılmakta ve başarısı bilinmektedir. Bruksizm ile ilişkili otaljinin KBB kliniklerinde sık görülen bir semptom olduğu aşikardır. Bu çalışmanın amacı masseter kasına yapılan BTX-A enjeksiyonunun, enjeksiyon öncesi ve BTX-A enjeksiyonundan sonraki 2. ve 4. hafta ağrı skorlarını ve sıklığını karşılaştırarak bruksizm üzerindeki performansını araştırmaktır. Ağrının azalması yaşam kalitesini önemli ölçüde artırmaktadır ve masseter'e yapılan botoks enjeksiyonunun oldukça etkili olduğu bulunmuştur. Maliyetinin yüksek olması ve enjeksiyonların tekrarlanması gerekliliği gibi birçok sınırlayıcı faktör olsa da, konservatif tedavi yöntemlerine yetersiz yanıt alınan olgularda botulinum toksini noktürnal bruksizm ve TME kaynaklı otalji için alternatif ve etkili bir tedavi olabilir. Anahtar Kelimeler : Bruksizm, Temporomandibular eklem, Otalji, Botulinum Toksin