KBB-Forum 2014 , Cilt 13, Sayı 2

LARENKS CERRAHİSİ EĞİTİMİNDE KOYUN LARENKSİ KULLANIMI

Dr. Gaffar ASLAN
Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi, KBB ve BBC, İstanbul, Türkiye Amaç: İnsan gırtlağına anatomik açıdan yakın benzerliği olan taze koyun larenksinde larenks cerrahisi uygulamalarının yapılabileceğini ve bu şekilde kulak burun boğaz asistan eğitimine katkı sağlanabileceğini göstermek.

Gereç ve Yöntem: Kasapların kestiği koyunlardan elde edilen (3 tane, yaş ortalamaları yaklaşık 2-3 aralığında) koyun larenksinde, insan larenks cerrahisinde kullanılan cerrahi aletlerle anatomik diseksiyon ve insanda yapılan larenks cerrahilerine benzer parsiyel larenks cerrahisi uygulamaları (1 adet kordektomi, 1 adet supraglottik ve 1 adet suprakrikoid larenjektomi) yapıldı. İşlemlerden sonra uygun kapama yöntemleriyle larenks rekonstrükte edildi. İşlemlerin her aşaması fotoğraflandı.

Bulgular: Koyun gırtlağı üzerinde uygulanan cerrahi işlemlerin, insandaki parsiyel larenjektomilere benzer olduğu saptandı. Koyun ve insan larenksi makroskopik olarak incelendiğinde dikkati çeken en önemli fark, aritenoidlerin, koyun larenksinde, insana göre büyük olmasıydı. Epiglot, vallekular yapılar insandakine çok benzer yapıda olup ariepiglottik plikaların rölatif olarak kısalığı dikkat çekmektedir. Kas ve kıkırdak iskelet yapıları ve sinirlerinin benzer şekilde oldukları izlendi.

Sonuç: Larenks cerrahisi eğitimi alacak olan kulak burun boğaz asistanlarının eğitim sürecinin başlarında şekil ve büyüklük olarak insan larenksine yakın bir hayvan larenksinde ilk denemelerini yapmaları öğrenim sürecini belirgin bir şekilde hızlandıracaktır. Anahtar Kelimeler : Parsiyel larenjektomi, asistan eğitimi, koyun larenksi, larenks cerrahisi