Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 4
Klinik Çalışma
SAF SES ODYOMETRİDE DAR BANT VE GENİŞ BANT GÜRÜLTÜNÜN SANTRAL İNHİBİSYON ÜZERİNE ETKİSİNİN İŞİTME KAYIPLI BİREYLERDE İNCELENMESİ Klinik Çalışma

ORAL ŞELATÖR KULLANAN BETA TALASEMİ MAJÖR HASTALARINDA OTOTOKSİSİTE DEĞERLENDİRMESİ Klinik Çalışma

THE DELTA NEUTROPHIL INDEX AS A PREDICTIVE MARKER IN DEEP NECK SPACE INFECTIONS Klinik Çalışma

NAZAL SEPTAL DEVİASYON VE FASİYAL ASİMETRİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TOMOGRAFİK ANALİZİ Klinik Çalışma

TYMPANIC MEMBRANE TEMPERATURES OF VERTIGINOUS PATIENTS Klinik Çalışma

COMPARISON OF DIFFERENT TECHNIQUES AND GRAFT MATERIALS IN THE ENDOSCOPIC EAR SURGERY Klinik Çalışma

MASKE KULLANIMININ SES AKUSTİĞİNE ETKİSİ Klinik Çalışma

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ ÖZÜNÜN FARKLI DOZLARININ AKUSTİK TRAVMA ÜZERİNE ETKİSİ Klinik Çalışma

EFFECTS OF COVID-19 ON VESTIBULO-OCULAR SYSTEM Klinik Çalışma

İLERİ EVRE LARİNKS KANSERLERİNDE TİROİDEKTOMİ YAPMAK GEREKLİ MİDİR? Klinik Çalışma

Teknik Yazı