Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2
Araştırma
Klinik Çalışma
CHRONOTYPE AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS Klinik Çalışma

SFENOİD SİNÜS VE KOMŞU NÖROVASKÜLER YAPILARIN ANATOMİK VARYASYONLARI Klinik Çalışma

THREE- DIMENSIONAL MORPHOMETRIC EVALUATION OF ANTERIOR EPITYMPANIC RECESS AND COG PROCESS IN TEMPORAL BONES WITH PETROUS APEX PNEUMATIZATION Klinik Çalışma

KRONİK RİNOSİNÜZİT NEDENİYLE ENDOSKOPİK CERRAHİ UYGULANAN HASTALARDA RUTİN HİSTOPATOLOJİK İNCELEME ANLAMLI MI? Klinik Çalışma

EFFECT OF THE PRESENCE OF EXTERNAL EAR CANAL WALL ON FUNCTIONAL OUTCOMES OF OSSICULAR RECONSTRUCTION WITH TITANIUM TOTAL OSSICULAR REPLACEMENT PROSTHESIS (TORP) Klinik Çalışma

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA TESTİ SONUÇLARIMIZ Klinik Çalışma

CLINICAL AND RADIOLOGICAL FEATURES OF RHINOLITH: A RARE ENTITY DIAGNOSIS IN 42 PATIENTS Klinik Çalışma

INVESTIGATION OF FREQUENCY OF ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH TINNITUS Klinik Çalışma

GUSTATORY AND OLFACTORY DYSFUNCTION AND QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH LUNG CANCER Klinik Çalışma

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HAVA YOLUNUN STATİK VE DİNAMİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Klinik Çalışma

EFFECT OF POSTAURICULAR INCISION ON AURICLE PROTRUSION: ONE-YEAR EXPERIENCE Klinik Çalışma

KRONİK OTİTİS MEDİANIN HEMATOLOJİK PARAMETRELERE ETKİSİ Klinik Çalışma