KBB-Forum
Benzer Makaleler: 9 Makale Bulundu
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNUN UVULOPALATAL FLEP İLE TEDAVİSİ

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA SEFALOMETRİK ANALİZ SONUÇLARI

HORLAMA VE HAFİF OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİNDE RADYOFREKANS İLE YUMUŞAK DAMAK ABLASYONU

OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU HASTALARINDA NOKTÜRİ

KRONİK AĞRININ AYIRICI TANISINDA TIKAYICI UYKU APNE SENDROMU

FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA SES BOZUKLUKLARI VE HASTALIK AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEYAZ KAN HÜCRESİ-ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ ORANI: OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU İÇİN YENİ BİR BELİRTEÇ

OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ OLAN HASTALARDA POSTURAL DENGE VE DÜŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HAVA YOLUNUN STATİK VE DİNAMİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI