KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HAVA YOLUNUN STATİK VE DİNAMİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Seçil Bahar DAL1
1VKV Amerikan Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye Giriş: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) uykuda solunum bozukluklarının en sık görülen grubunu oluşturur. Üst hava yolunun, özellikle faringeal kısmının uykuda tekrarlayıcı tıkanmaları ile karakterizedir. Amaç: OUAS'a yol açan hava yolu patolojisinin yerini ve biçimini saptamaya yönelik uygulanan statik yöntemlerle dinamik yöntem sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: OUAS tanısı olan 34 hastanın velum, orofarinks, dil kökü ve epiglot seviyelerindeki bulguları statik değerlendirme yöntemi olarak uygulanan Kulak-Burun-Boğaz (KBB) muayenesi ve Müller Manevrası ile değerlendirilmiştir. Daha sonra aynı hastalar aynı seviyeler için dinamik yöntem olan ilaçla indüklenen uyku endoskopisi (DISE) ile değerlendirilmişlerdir.

Bulgular: Dinamik değerlendirme sonrasında hastaların %38'inde darlık seviye ve şeklinde farklılık saptanmıştır. Velum ve dil kökü seviyelerinin değerlendirilmesinde istatistiksel farklılık saptanmıştır.

Sonuç: Cerrahi tedavi ve hipoglossus sinir stimülatörü uygulaması öncesinde ve oral aparey tedavilerinin etkinliğinin saptanmasında dinamik değerlendirme, yani DISE tedavi başarı şansına önemli katkı sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler : Obstrüktif uyku apne sendromu, uyku endoskopisi, Müller Manevrası