Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2016 , Cilt 15, Sayı 2
Klinik Çalışma
ÇOCUKLUK ÇAĞI TİMPANOPLASTİ SONUÇLARIMIZIN ANALİZİ Klinik Çalışma

EFFECT OF NASAL PACKS ON PATIENTS' ANXIETY AND PAIN INTENSITY FOLLOWING SEPTOPLASTY Klinik Çalışma

FİBROMİYALJİ SENDROMUNDA SES BOZUKLUKLARI VE HASTALIK AKTİVİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Klinik Çalışma

TRANSNAZAL ENDOSKOPİK ORBİTAL DEKOMPRESYON : 24 HASTAYI İÇEREN KLİNİK DENEYİMİMİZ Klinik Çalışma

COMPARISON OF CARTILAGE AND FASCIA GRAFT IN TYPE I TYMPANOPLASTY: OUR EARLY RESULTS Klinik Çalışma