Diğer Makaleler : Önceki Sonraki
KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1
Araştırma
THE SIGNIFICANCE OF HISTOPATHOLOGIC TONSILLAR ACTINOMYCOSIS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH RECURRENT ACUTE TONSILLITIS Araştırma

BAŞ ve BOYUN KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ Araştırma

ALT KONKA ANATOMİK VARYASYONLARININ SIKLIĞI Araştırma

MANDİBULA REKONSTRUKSİYONUNDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Araştırma

TONSİLLEKTOMİYE SEKONDER GELİŞEN BAKTEREMİNİN TONSİL YÜZEYEL VE DERİN DOKU KÜLTÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Araştırma

THE USE OF SERUM EOSINOPHILIC CATIONIC PROTEIN IN THE DIAGNOSIS OF ALLERGIC RHINITIS Araştırma

ENDOSKOPİK SEPTOPLASTİ Araştırma

TENASCIN EXPRESSION PATTERNS OF SALIVARY GLAND TUMORS: AN IMMUNHISTOCHEMICAL AND COMPARATIVE STUDY Araştırma

Olgu Sunumu
BILATERAL RANULA IN AN ELDERLY PATIENT: A CASE REPORT Olgu Sunumu

FUNGAL SİNÜZİTLİ BİR OLGUDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI Olgu Sunumu

JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: RADIOLOGIC EVALUATION AND PRE-OPERATIVE EMBOLIZATION Olgu Sunumu

SİNÜZİT SONUCU GELİŞEN İNTRAORBİTAL APSE Olgu Sunumu

NAZAL KAVİTENİN FİBROHİSTİOSİTİK TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU Olgu Sunumu

ÜST SERVİKAL SEMPATİK ZİNCİRDEN KAYNAKLANAN PERİFERİK PARAFARENGEAL SCHWANNOMA: OLGU SUNUMU Olgu Sunumu

ERİŞKİN HASTADA SERVİKAL KİSTİK LENFANJİOM: OLGU SUNUMU Olgu Sunumu