KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

ÜST SERVİKAL SEMPATİK ZİNCİRDEN KAYNAKLANAN PERİFERİK PARAFARENGEAL SCHWANNOMA: OLGU SUNUMU

Dr. Erol KELEŞ1, Dr. Şinasi YALÇIN1, Dr. Öner SAKALLIOĞLU1, Dr. Adile Ferda DAĞLI2
1Fırat Üniversitesi, KBB, Elazığ, Türkiye
2Fırat Üniversitesi, Patoloji, Elazığ, Türkiye
Schwannoma, nöroektodermden kökenli sert, düzgün sınırlı, kapsüllü ve yavaş büyüyen iyi huylu bir tümördür. En sık baş ve boyun bölgesinde görülmesine rağmen servikal sempatik zincirden kaynaklanan schwannoma nadirdir. Tedavisinde parafarengeal bölgeye çeşitli yaklaşımlarla kitlenin total eksizyon uygulanmaktadır. Bu makalede, 28 yaşında bayan hastada paraferengeal bölgede servikal sempatik zincirden kaynaklanan Schwannoma olgusu sunuldu. Bu vakada schwannomanın semptomatolojisi, tanısı, ayırıcı tanısı ve tedavisi tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Schwannoma, servikal sempatik zincir, parafarengeal bölge